Bednění a betonáž nosných konstrukcí 1.PP

15. března 2024
Bednění a betonáž nosných konstrukcí 1.PP

Na stavbě aktuálně probíhá postupné bednění a betonáž svislých nosných konstrukcí 1.PP (garáží a sklepních kójí) a připravuje se vodorovné bednění pro betonáž stropu nad 1.PP.

Práce probíhají v souladu s časovým plánem.