Zajišťění stavební jámy

28. listopadu 2023
Zajišťění stavební jámy

Aktuálně na stavbě dochází, pro účely založení objektu, zajišťování stavební jámy spolu s odtěžováním zeminy v rámci stavební jámy objektu. Současně probíhá finalizace zařízení staveniště

Následně bude výkop zajištěn pažnicemi a výdřevou, která slouží k zesílení a zpevnění stěn jámy.

Základy se začnou betonovat v lednu 2024.

Budeme vás nadále informovat a pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se zeptat!